Cơ hội việc làm nam

để đáp ứng sự phát triển tự nhiên và mở rộng hệ thống cũng như nâng cấp quy mô của hệ thống sinh lý nam Jack Man, chúng tôi cần tuyển dụng thêm vị trí kỷ thuật, cơ hội việc làm nam kỷ thuật chuyên sâu về lĩnh vực mạng xã hội, nhằm hổ trợ cho đội ngũ Sale